Få inspiration til fremtidens sundhedsindsats i kommunerne

Kommunalt  Sundhedsforum er et netværk, hvor de sundhedsansvarlige i kommunerne får inspiration og deler deres viden og erfaringer med sundhedsfremme på den kommunale arbejdsplads. Alt sammen for i sidste ende at skabe mest muligt sundhed for pengene i den enkelte kommune.

Vi afholder netværksmøderne på skift hos de deltagende kommuner. Vi holder altid et møde med samme indhold både øst og vest for Storebælt, så det er let for kommuner i hele landet at deltage.

 

Medlemsskab

Det er uforpligtende at være en del af netværket, og det kræver ingen forberedelse at deltage i netværksmøderne.

Møderne varer 4 timer og indeholder typisk 2 oplæg om sundhedsfremme på den kommunale arbejdsplads, en workshop med plads til sparring på tværs af kommunerne og selvfølgelig forplejning i løbet af dagen.

 

Tilmeld dig næste møde

Vi offentliggør datoerne for de næste netværksmøder, så snart de er fastlagt. 

 Se materialerne fra tidligere netværksmøder her

 

 

 

Top