IKEA valgte SundhedsDoktor

IKEA Danmark stod overfor en udfordrende opgave, da sundhedsordningen skulle tilrettelægges. IKEA har mange medarbejdere, og de sundhedsmæssige udfordringer er forskellige. Derfor har SundhedsDoktor hjulpet IKEA med at tilrettelægge og gennemføre en sundhedsundersøgelse, som har kortlagt de fokusområder, der giver størst mulig sundhedsmæssig gevinst.

Samarbejdet med SundhedsDoktor er en vigtig del af IKEAs ønske om at tilbyde medarbejderne sunde valg, og resultaterne viser sig kontinuerligt. Sygefraværet er faldet støt gennem de sidste fem år, hvilket blandt andet skyldes de sundhedsfremmende tilbud, som IKEA og SundhedsDoktor sammen tilbyder medarbejderne. Fysioterapeut hos SundhedsDoktor, Pia Starck, er en gang ugentligt på besøg hos IKEA i Gentofte, hvor hun behandler, giver massage og giver medarbejderne gode råd til at udføre fysisk, krævende arbejde ergonomisk korrekt.

Hos IKEA hersker der ikke tvivl om, at den øgede fokus på medarbejdernes sundhed betaler sig. ”Vores vision er at skabe en bedre vision for både medarbejdere og kunder. Og vi tror på, at glade og velfungerende medarbejdere skaber nogle trygge og varme rammer, og det smitter selvfølgelig af på medarbejderne,” siger HR-Chef hos IKEA, Connie Brovil.

SundhedsDoktor holder løbende møder med IKEA, som sikrer, at sundhedsordningen fortsat lever op til de behov og ønsker, der findes i de enkelte varehuse.Foruden gennemførelsen af sundhedstilbud som fysioterapi, massage, ergonomisk vejledning, kantinevejledning og kostvejledning, hjælper SundhedsDoktor også IKEA med at synliggøre sundhedsordningen gennem spændende markedsføring af ordningen og løbende events, der tager udgangspunkt i kantinerne i alle varehuse rundt om i landet.

Vi sidder klar ved telefonen, hvis I vil høre mere om, hvordan SundhedsDoktor kan sætte fokus på sundheden på jeres arbejdsplads. Ring 70 20 85 80 eller klik på "Bestil materiale" for at høre mere om, hvad vi kan gøre for jer.