Sundhedsdoktor i samarbejde med Danica Pension

Danica Pension og SundhedsDoktor har samlet de centrale værktøjer, der skal til for at virksomheder og medarbejdere kan målrette indsatsen for at undgå sygdom og fremme sundheden.

Danica Sundhedsfremmer består af fire dele – et sundhedstjek af medarbejderne og en Sundhedsanalyse af virksomheden, der munder ud i en årlig Sundhedsguide. Det er den guide, som ruster ledelsen til at iværksætte de rette og realistisk tiltag, som reelt har en virkning – på økonomi og sundhed.

Den fjerde del består af SundhedsDoktors sundhedsportal, som medarbejdere og ledelsen har fuld adgang til.

Vi har lavet Danica Sundhedsfremmer sådan, at den belønner virksomheder, der arbejder aktivt med at sikre sunde medarbejdere. Det sker ved at en god ”sundhedsscore”, ud fra nogle få forudsætninger, udløser rabat på Danica Sundhedsforsikring.